Open letter to Greta Thunberg who is inspiring the next generation

Open letter to Greta Thunberg who is inspiring the next generation

Hi Greta,

I’ve seen what you have done and want to congratulate you. It’s crazy that you have had to step in where so many adults around the world have failed to act because our planet is worth fighting for. I grew up in Sweden and my childhood hero was Pippi Långstrump. Her straight taking approach to life still resonates with me as an adult. It’s hard not to draw a comparison with you, which is a massive compliment.

Despite years of G7 countries making commitments to phase out fossil fuel subsidies we are still subsidising fossil fuel. This is completely against the Paris Agreement. Unless we stop and deliver the financial pain to the fossil fuel industry nothing is going to change.

In November my company won a case in the EU courts stopping £5.6bn in fossil fuel subsidies in the UK. The Great Britain Government ignored the judgment and carried on with the scheme so yesterday we took them to the High Court and enforced the judgement.

We have all the technologies we need to solve climate change, we’re just not using them because they are being blocked by vested interests. This has to change and fast.

I would really appreciate if you could using your voice to help us reach a wider audience, educating and scaring people into action.

Sara Bell


Hej Greta,

Jag har sett vad du har gjort och vill gratulera dig. Det är galet att du måste kliva in där så många vuxna runt om i världen har misslyckats med att agera eftersom vår planet är värd att kämpa för. Jag växte upp i Sverige och min barndoms hjälte var Pippi Långstrump. Hennes raka inställning till livet resonerar fortfarande med mig som vuxen. Det är svårt att inte göra en jämförelse med dig som är en stor komplimang.

Trots år av G7-länder som åtar sig att avveckla fossila bränslen, subventionerar vi fortfarande fossilt bränsle. Det här är helt mot Paris Aggrement. Om vi inte slutar och levererar den ekonomiska smärtan till fossila bränsleindustrin kommer inget att förändras. I november vann mitt företag ett fall i EU-domstolarna som stoppade £ 5,6 miljarder i fossila bränslesubventioner i Storbritannien. Förenade kungarikets regering ignorerade domen och fortsatte med ordningen så igår stämde vi dem i High Court.

Vi har all den teknik vi behöver för att lösa klimatförändringarna, vi använder dem inte, eftersom de blockeras av intresserade intressen. Detta måste ändras och snabbt.

Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde använda din röst för att hjälpa oss att nå en bredare publik, utbilda och skrämma människor till handling.

Sara Bell

European Strategy

European Strategy

Tempus enforces judgment to remove all unlawful capacity payments and implement its European court victory

Tempus enforces judgment to remove all unlawful capacity payments and implement its European court victory